OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA VIP
listy płac30 zł netto/osobę
deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS30 zł netto/osobę
akta osobowe30 zł netto/osobę
KOREKTA DEKLARACJI
dokumenty zgłoszeniowe ZUS50 zł netto/osobę
dokumenty rozliczeniowe ZUS50 zł netto/osobę
deklaracje US50 zł netto/osobę
SPORZĄDZENIE DEKLARACJI
PIT -11 / -4R / -8AR / -8C20 zł netto/osobę
PIT-4020 zł netto/osobę
ZUS IMIR20 zł netto/osobę
POZOSTAŁE USŁUGI
Obsługa składkowa przedsiębiorców30 zł netto/osobą
Korekta listy płac z winy klienta60 zł netto/osobę
Porady kadrowe, audyt dokumentacji kadrowo-płacowejwycena indywidualna